шаар

“Шаарды издөө” изилдөө көргөзмөсү

Үстүбүздөгү жылдын 21-ноябрында “Асанбай-центр” галереясында “Лаборатория СИ” уюмунун билим берүү программасынын жыйынтыктары боюнча “Шаарды издөө” изилдөө көргөзмөсү ачылды. Социологиялык теорияга таянып, шаарды түшүнүүнүн үч тилин белгилесе болот: бийик...

Чыгармачыл жаңсоо зарылдык катары (Алмата ш.)

09.10.2017 шаар шаар

Алмаз Исаков Бул материал “Шаар: made by…” журналынан алынды. Астананын тургуну Несипкүл Уябаева, бузууга кете турган жеке менчик үйдө турат, ошондуктан ал үйүнүн дубалдарын Казахстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин портерттерин түстүү...

Советтик келечектин шаары же тарыхтын шарттуу ыңгайы (Алмата ш.)

04.10.2017 шаар шаар

Анна Гураевская Иллюстрация: Тото Мурзахметов Бул материал "Шаар: made by..." журналынан алынды. Тарыхын баяндап бергим келген микрорайон менин жүрөгүмдү өзгөчө жылытат, жана күнүгө ар бир көчөсүнөн басып баратканда, эгерде 1991-жылы...

Көрүнө турган күнүмдүк турмуш (Алматы ш.)

15.09.2017 шаар шаар

Джошик Мурзахметов Бул материал “Шаар: made by…” (Бишкек, 2017) журналынан алынды. Элес карталар "Шаарды изилдөө лабораториясы” (Алматы ш., апрель, 2017) программасынын билим берүү семинарынын алкагында жаралган.  Шаардык мейкиндик шаар тургундарынын күнүмдүк экономикалык-саясий мамилелерин түзүүсүнө...

Шаардын элес турпаты (Ош ш.)

12.09.2017 шаар шаар

Диана Ухина Бул материал Оштогу "Шаарды изилдөө лабораториясы" (апрель, 2017) программасынын билим берүү семинарынын алкагында жаралган. Бул материал "Шаар: made by..." (Бишкек, 2017) журналынан алынды. Элес картасы – шаарды ошол жерде жашоонун өздүк тажрыйбасы...