«Искусство/Феминизм/Социалдык тартип» лекциясы

гендер 06.07.2017

«Искусство/Феминизм/Социалдык тартип» лекциясы

2015-жылдын 22-майында С.Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайында “Көркөм чыгармачылык жана эмансипация: О. Мануилова жана замандаштары” көргөзмөсүнүн алкагында Диана Ухина жалпыга ачык лекциясын окуган. Көргөзмө аялдын кесиптик, активисттик, коомдук жана саясий ишмердик аркылуу – аял – эмгек жана жаратмандык субъекти – багытында аялдын баамдалышын күн тартибине келтирген.

“Искусство жана эмансипация: О. Мануилова жана замандаштары” көргөзмөсүнүн каталогу

“Маданият кызматкери, жаран, активистканын добушу” макаласы

Лекция Феминизмдин экинчи толкунуна, ошол мезгилде айрым көркөм сүрөт тажрыйбаларына арналган, жана Нохлин Линданын (түндүк америкалык жазуучу, феминисттик көркөм чыгармачылыктын тарыхын изилдөө тармагында алдыңкы адистердин бири) текстин негиз кылып, “Эмне үчүн улуу сүрөтчү аялдар болгон эмес?” деген суроо алдыга коюлган.